Categorized | เทวธรรม

อานิสงส์ของการเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า

อานิสงส์ของการเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

พระภิกขุไต้ฮงกง

 

จากฮั้วเพ้งแดนไกลมาไทยถิ่น

สู่สำนักจีจินเทศน์คำสอน

หยิบปอเต็กการงานมาทำกลอน

อุทาหรณ์ซ่อนไว้ในใจคน

ข้าไต้ฮงภิกขุลุสถาน

ด้วยอาศัยโพธิญาณนำมรรคผล

แผ่เมตตาการุณย์ทั้งสกล

ให้มนุษย์ค้นพบพระสัทธรรม

 

การจะทำความเข้าใจในกุศลผลบุญอันเกิดแก่การเก็บศพล้างป่าช้านั้น  ก่อนอื่นพึงรู้แจ้งในความหมายของการเก็บศพและล้างป่าช้าเป็นประเดิม

การเก็บศพไร้ญาติในที่นี้  หมายถึง  การเกื้อกูลแก่ซากศพอันปราศจากเจ้าของแห่งชีวิตนั้น  หมายรวมถึงการจัดการกับซากศพดังกล่าวให้ถูกต้องตามประเพณี  ไม่ให้เป็นที่อุจาดแก่สาธารณชน  ในทางจีนเรียกกิจเช่นนี้ว่า  “ซิวซี” ( 收屍 )  ส่วนการล้างป่าช้านั้น  หากเก็บความตามรูปศัพท์  ก็หมายถึงการเก็บความตามรูปศัพท์  ก็หมายถึงการเก็บกวาดชำระล้างป่าช้าหรือสุสานอันเป็นที่พักพิงของซากศพให้สะอาดเรียบร้อย  หากในทางธรรมาธิษฐาน  ยังหมายรวมไปถึงการโปรดสรรพวิญญาณอันไร้ญาติขาดมิตรที่จะเซ่นสรวงให้ได้ไปบังเกิดในสุขาวดีแดน  ทั้งหมดนี้  ไม่ว่าจะเป็นการเก็บศพหรือล้างป่าช้าก็ล้วนมีความหมายที่มุ่งไปในทางคุณธรรมความดีทั้งสิ้น

ที่มาแห่งกุศลจิตดังกล่าว  ดูเหมือนจะเริ่มจากความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ  ตามคติชนกับความเชื่อของศาสนายู้และเต๋า  ยิ่งเมื่ออิทธิพลของพุทธศาสนาแผ่เข้าสู่มัธยมประเทศ  เป็นเหตุให้เกิดพิธีกรรมทางมหายาน  ท่ีเรียกว่า  “พิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณในเดือนเจ็ด”  หรือที่ชาวจีนนิยมเรียกว่า  “อู่ ลั้ง เซ่ง หวย” (盂蘭勝會) นี้เป็นปฐมเหตุแห่งกุศลจิตเบี้องต้น  ด้วยเหตุที่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด  และการกลับชาติมาเกิดอีก  คติเรื่องวิญาณและผีจึงถูกนำมาอธิบาย  การประสมประสานความเชื่อก่อให้เกิดเป็นพิธีกรรมต่างๆ ผีที่มีญาติเจ้าของก็จะได้รับส่วนปัจจัยในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้  ส่วนวิญญาณที่ปราศจากผู้ดูแลและเอาใจใส่ให้การเซ่นสรวง  ก็จะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัส  ยิ่งเชื่อในคำสอนเรื่องนรกก็ยิ่งจะแลเห็นความเดือนร้อนของสัตว์อันรับโทษทันฑ์ตามกระแสกรรมที่เคยก่อไว้ในนรกภูมิ  ดังปณิธานของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ท่ีว่า  “ตราบใดท่ีนรกภูมิยังไม่สิ้นจากทุกขเวทนาของเหล่าสัตว์  จะยังไม่ตรัสรู้อนุตรสัมมาโพธิญาณสู่พระนิพพานภูมิเป็นอันขาด” นี่แหละท่ีเป็นแบบให้มนุษย์และเทวดาปฏิบัติตามมหาปณิธานดังกล่าว  เพื่อมุ่งปลดเปลื้องความลำบากทุกข์ยากของเหล่าวิญญาณและสัตว์นรกทั้งสิ้นนั้น

กล่าวสำหรับเบื้องต้นแห่งพิธีกรรมในการเก็บศพและล้างป่าช้านั้น  ข้อสำคัญอยู่ท่ีการวางแบบแผนและการกำหนดรู้ในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกุศลกิจทั้งนั้น  หากเหนืออื่นในจะต้องเคารพศรัทธาในความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดใหม่และปณิธานของพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเป็นพื้นฐาน  การเก็บศพก็ดี  การล้างป่าช้าก็ดี  มีพิธีอันใหญ่โตเคร่งครัดน่าเลื่อมใส  เริ่มแต่การก่อตั้งปะรำพิธีไปจนถึงการขุดหาซากศพ  และการกระทำพิธีบูชาต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีนัยยะในทางธรรมแฝงอยู่โดยตลอดทุกขั้นตอน  หากใช่กิจอันเพียงกระทำให้ล่วงผ่านไปเท่านั้นไม่  บางคนนิยมชมชอบการทำงานดังกล่าว  ด้วยเห็นเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์พิศดาร  แม้โดยจริงจะเป็นเช่นนั้น  แต่ถ้าหากเราสามารถรู้ลึกทะลุเปลือกกระพี้่่สู่แก่นเนื้อหาสาระภายในได้  การเก็บศพล้างป่าช้า  ก็จะอำนวยอานิสงส์อันยากจะหาได้จากที่ใดๆ

ท่ีว่ามานี้  ก็เพียงเพื่อท่ีจะชี้ให้เห็นว่า  การได้ทำงานกับซากศพหรือดวงวิญญาณของผู้ท่ีหาชีวิตไม่แล้ว  จะช่วยให้เราแลเห็นธรรมอันยิ่งใหญ่  นั่นก็คือ  ธรรมอันว่าด้วยพระอนิจจลักษณะนั่นเอง  ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง  มีเกิดและแตกดับเป็นธรรมดา  การได้รู้จักกระทำมรณสติแต่เมื่อยังอยู่  จะช่วยให้เรารู้เท่าทันอัตวาทุปาทานของเราเอง  ยิ่งเรื่องความตายแล้ว  การเก็บศพล้างป่าช้าเป็นโอกาศท่ีจะให้ได้ทำอสุภกรรมฐานอย่างดีท่ีสุด  เวลาเราดูทีวีหรืออ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์  เราเห็นความตายเป็นเรื่องสนุก  ยิ่งในหนังสงครามการฆ่าฟันด้วยแล้วยิ่งเร้าใจ  แต่เวลาเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแม้เพียงน้อยนิด  เรากลับกลัวชีวิตจะหาไม่อย่างลนลาน  นี้เป็นทัศนะอันตรงกันข้ามของคนคนเดียวกัน  การเก็บศพล้างป่าช้าจะช่วยให้เราแจ่มชัดยิ่งขึ้นในเรื่องเหล่านี้  นอกจากอนุสสติเกี่ยวกับความตายและความรู้ในเรื่องไตรลักษณ์ของชีวิตเป็นอานิสงส์อันสำคัญในกุศลกิจดังกล่าวแล้ว  เรายังได้เรียนรู้ในเรื่องความเมตตากรุณาอันเป็นมหายานในการช่วยบรรทุกสรรพชีวิตและวิญญาณฝ่าข้ามทุกขสาครอันเวิ้งว้างหาท่ีสุดมิได้ให้บรรลุยังฝั่งโพธิมรรค  อันเป็นทางแห่งความหลุดพ้น  ไม่เฉพาะตัวเราเอง  หากรวมถึงเวไนยสัตว์อื่นๆ อีกด้วยเป็นท่ีสุด  อานิสงส์ของการเก็บศพล้างป่าช้าก็มีอย่างท่ีพรรณนามาแต่ข้างต้น

   

วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม    ๒๕๓๓

สมาคมเผยแผ่คุณธรรม  “เต็กก่า”  จีจินเกาะ

 

 

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

July 2019
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==