วิเชียร วุดานุพันธ์ (ตั้งติ้งเพ็ง)

นายวิเชียร วุดานุพันธ์ (ตั้งติ้งเพ็ง)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

อดีตนายกสมาคมสหมิตรการกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย สมัยแรก

 

ท่านอาวุโส ตั้งติ้งเพ็ง (คุณวิเชียร วุดาพันธ์) เป็นศิษย์แห่งคุณธรรมสถาน “เต็กก่า” มีคุณธรรมฉายาว่า “เถ่งเต็ก” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ของสมาคมสหพันธ์การกุศล“เต็กก่า” แห่งประเทศไทย พุทธสมาคมจีฮงแห่งประเทศไทย (จีฮงเกาะ) พุทธสมาคมพรหมรังษี(จีเท็งเกาะ) เป็นที่ปรึกษากิติคุณของพุทธสมาคมเทวธรรม (จีเก้งเกาะ) เป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (จีเฮี้ยงเกาะ) เป็นที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมวัฒธรรม(จีมุ้ยเกาะ)เป็นนายกกิิตติมศักดิ์ของสมาคมแซ่ตั้งของหมู่บ้านไต่เฉี่ยงเหล็งเฮีย เป็นประะานบริษัทอ่างศิลาโรงโม่หิน จังหวัดราชบุรี

ปัจุบันอายุ 84 ปี ภูมิเลานำเดิมอยู่ที่หมู่บ้านไต่เฉียงเหล็งเฮีย เมืองเตี้ยเอี๊ย มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่ออายุได้ 15 ปีต้องติดตามบิดามาเมืองไทย โดยอาศัยอยู่กับอาที่กรุงเทพ แถวถนนวรจักร ได้ทำงานอยู่กับร้านขายของชำในตลาดสามเพ็ง โดยการแนะนำของคุณจิ้งกัง วันเวลาผัวผ่าน ไปดุจสายน้ำไหล ท่านทำงานอยู่ในสามเพ็งเป็นวเลา 2 ปี แต่ก็ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้า จึงคิดหางานใหม่ทำ ดังนั้น บิดาจึงแนะนำให้ไปทำงานห้างทองแห่งหนึ่ง แต่แล้วสถานการณ์กลับพลิกผัน ประจวบเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น จึงต้องอพยพหลบภัยไปอยู่ต่างจังหวัด ครั้นสงครามโลกยุติ เถ้าแก่ห้างทองก็ชักชวนให้กลับไปทำงานอีกครั้ง ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความมุ่งมั่นมานะ มีความฉลาดหลักแหลม จึงได้รับการส่งเสริมจากเถ้าแก่ ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ครั้นเวลาล่วงผ่านไปอีกหลายปี ท่านก็ได้ขยับขยายมาทำกิจการของตนเอง ธุรกิจก็รุ่งเรืองราบรื่นมาโดยลำดับ

เมื่ออายุได้ 23 ปี ท่านได้แต่งงานกับ คุณสล้าง ซึ่งเป็นกุลสตรีผู้มีวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียง มีความรู้และมีความสุภาพอ่อนโยน นับเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ท่านทั้งสองได้ให้กำเนิดบุตรสาม ธิดาสาม บุตรชายทั้งสามได้แก่ คุณหม่งย้ง คุณหม่งไช้ และคุณหม่งลก ส่วนธิดาทั้งสามได้แก่ คุณเพ็กเตียง คุณเพ็กง้อ และคุณเพ็งหงส์ ทั้งนี้ บุตรธิดาทุกคนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดี มีการศึกษาระดับสูงนับเป็นอภิชาตบุตรโดยแท้ โดยบุตรชายคนโต  คือ คุณหม่งย้ง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานหอการค้า จังหวัดราชบุรี สมัยที่ 2 ทั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโรงโม่หิน จังหวัดราชบุรี ปัจจุบัน ท่านดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงโม่หินโรงงานทราย และโรงงานผลิตดินลูกรัง กิจการใหญ่โต เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

เมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๘ ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ท่านผู้อาวุธโส ตั้งติ๊งเพ้ง ได้เดินทางไปไหว้พระและเที่ยวชมศาสนสถานต่างๆ ที่พุทธสมาคมจีฮงเกาะ จังหวัดราชบุรี ได้มีบุญสัมพันธ์ร่วมในพิธีคุยกี ซึ่งเทวอาจารย์เมฆขาว (แปะฮุ้งซือจุง) ได้เมตตาประทานเทวธรรมคำสั่งสอน ท่านผู้อาวุโส ตั้งติ้งเพ้ง ซึ่งมีจิตศรัทธาได้ปวารณาตัวขอเป็นศิษย์เต็กก่า จึงได้รับเมตตาจากเทวอาจารย์ประทานคุณธรรมฉายาให้ว่า “เถ่งเต็ก”จากนั้นมาก็มุ่งมั่นช่วยช่วยเหลืองานด้านเผยแผ่คุณธรรมของเต็กก่ามาโดยตลอด โดยในปีเดียวกันนั้น ได้มีส่วนในการก่อตั้งพุทธสมาคมพรหมรังษี จีท้งเกาะ  ขึ้นที่เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ โดยท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันมา ๒ สมัย ต่อมาในปี ๒๕๓๒ ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกพุทธสมาคมจีฮงแห่งประเทศไทย โดยในปีเดียวกันนี้ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมสหมิตรการกุศล (ชื่อในเวลานั้น) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเทวบัญชาแต่งตั้งให้พุทธสมาคมจีฮงแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งองค์กรประธานสมาคม ดังนั้น ท่านผู้อาวุโสตั้งติ๊งเพ้ง จึงเข้ารับหน้าที่นายกสมาคมสหมิตรการกุศล “เต็กก่า”  แห่งประเทศไทย สมัยที่ ๑ โดยตำแหน่งทั้งนี้ ในปีพ.ศ.๒๕๓๓ สมาคมสหมิตรการกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้ไปร่วมพิธีฉลองศาลพระไต้ฮงกงที่บูรณะปฎิสังขรณ์ใหม่ และซุ้มประตูของศาลที่สร้างสำเร็จ ณ เขตฮั้วเพ็ง เมืองเตี้ยเอี๊ย มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะนายกสมาคม ท่านผู้อาวุโสตั้งติ๊วเพ็ง ได้นำคณะผู้แทนเต็กก่าจากประเทศไทยไปร่วมในงานครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกีบู่จู ไปประกอบพิธีคุยกี ซึ่งนับเป็นการเดินทางไปคุยกียังประเทศจีนเป็นครั้งแรกของสมาคมเต็กก่า ภายหลังจากสงครามโลกคั้งที่ 2 ยุติลง โดยคณะกีบู่จูที่ที่เดินทางไปในครั้งนั้นประกอบด้วยมือทรงเอก คุณตั้งฮั้งพวง มือทรงรอง คุณตั้งไต่ปัง ผู้อ่านอักขระคุณจูเต็กเท้ง และผู้บันทึกอักษร คุณตั้งเป๋งเอี่ยม

ท่านผู้อาวุโส ตั้งติ้งเพ้ง เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ มีศรัทธาปสาทะใฝ่ในการกุศล นับเป็นบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยแท้ ดังเทวอาจารย์เมฆขาวได้เมตตาประทานพรไว้ดังนี้

ติ้ง สถิตย์จิตมั่นเผยแผ่ศาสน์                     เถ่ง บุปผาชูช่องงดงามตา

เพ้ง ยุรยาตรดำเนินสู่เวหา                          เต็ก คุณธรรมนำหน้าพาอวยชัย

This post was written by:

- who has written 110 posts on CHEE CHIN KHOR 紫真閣.


Contact the author

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Languages

泰國德教會紫真閣

Login

Like Me

แผนที่สมาคม

Calendar

June 2019
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gZGFya2JsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIGNhdGVnb3J5OjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDEyNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV9zaW5nbGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbG9nbzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTgwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2luZ2xlX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjUwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGFiczwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6Njc6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNy02LWxvZ29jaGVlY2hpbi5wbmciO2k6MTtzOjY1OiJodHRwOi8vY2hlZWNoaW5raG9yLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzYtbG9nb2NoZWVjaGluLnBuZyI7aToyO3M6NjU6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1sb2dvY2hlZWNoaW4ucG5nIjtpOjM7czo2MToiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LTExLWxvZ28yLnBuZyI7aTo0O3M6NjI6Imh0dHA6Ly9jaGVlY2hpbmtob3IuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTMtbG9nby13ZWIucG5nIjtpOjU7czo2NDoiaHR0cDovL2NoZWVjaGlua2hvci5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8xMi1sb2dvLWxvZ2luLmdpZiI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gU2VsZWN0IGEgY2F0ZWdvcnk6PC9saT48L3VsPg==